PERSATUAN BEKAS KASTAM MALAYSIA

VISI, MISI, OBJEKTIF DAN MOTTO

logo_perbekas
PERSATUAN BEKAS KASTAM MALAYSIA (PERBEKAS)

VISI

Menjadikan PERBEKAS Sebagai Persatuan Unggul Untuk Bekas Kastam Malaysia.

MISI

Menjaga Kepentingan Dan Kebajikan Ahli PERBEKAS Serta Keluarga Mereka Selepas Meninggalkan Perkhidmatan Kerajaan / Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Selaras Dengan Kemampuan PERBEKAS.

OBJEKTIF

  1. Menyatupadukan Bekas Dan Pesara – Pesara Kastam Dalam Satu Organisasi Tunggal.
  2. Mengadakan Majlis – Majlis Perjumpaan Di Kalangan Ahli – Ahli Dan Keluarga Bagi Meneruskan Perhubungan Sillaturahim Yang Terenggang Akibat Persaraan Dan Destinasi Yang Berjauhan.
  3. Menyalurkan Sumbangan Kebajikan Untuk Ahli – Ahli Mengikut Kemampuan Kewangan Perbekas.
  4. Terus Mengadakan Hubungan Yang Baik Antara PERBEKAS Dengan Kerajaan Dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).
  5. Mengwujudkan Saluran Komunikasi Antara PERBEKAS Dan Ahli – Ahli Dari Masa Ke Semasa.

MOTTO

“PESARA KASTAM – PERBEKAS – PESARA KASTAM”
“PERBEKAS KITA, TANGGUNGJAWAB KITA”