PERSATUAN BEKAS KASTAM MALAYSIA

VISI, MISI, OBJEKTIF DAN MOTTO

PERSATUAN BEKAS KASTAM MALAYSIA (PERBEKAS)

VISI

Menjadikan PERBEKAS Sebagai Persatuan Unggul Untuk Bekas Kastam Malaysia.

MISI

Menjaga Kepentingan Dan Kebajikan Ahli PERBEKAS Serta Keluarga Mereka Selepas Meninggalkan Perkhidmatan Kerajaan / Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Selaras Dengan Kemampuan PERBEKAS.

OBJEKTIF
  1. Menyatupadukan Bekas Dan Pesara – Pesara Kastam Dalam Satu Organisasi Tunggal.
  2. Mengadakan Majlis – Majlis Perjumpaan Di Kalangan Ahli – Ahli Dan Keluarga Bagi Meneruskan Perhubungan Sillaturahim Yang Terenggang Akibat Persaraan Dan Destinasi Yang Berjauhan.
  3. Menyalurkan Sumbangan Kebajikan Untuk Ahli – Ahli Mengikut Kemampuan Kewangan Perbekas.
  4. Terus Mengadakan Hubungan Yang Baik Antara PERBEKAS Dengan Kerajaan Dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).
  5. Mengwujudkan Saluran Komunikasi Antara PERBEKAS Dan Ahli – Ahli Dari Masa Ke Semasa.
MOTTO

“PESARA KASTAM – PERBEKAS – PESARA KASTAM”
“PERBEKAS KITA, TANGGUNGJAWAB KITA”