PERSATUAN BEKAS KASTAM MALAYSIA

PPK - Projek BBKDM 2023

Asset 3@3x

MOHD ISHAM BIN MOHD DIN
PPK

Pegawai Perhubungan Korporat atau singkatnya dipanggil PPK. Pegawai yang dilantik oleh Perbekas untuk menjalankan tugas rayuan jualan iklan untuk Buletin Bekas Kastam Malaysia (Buletin Perbekas). Mereka diberikuasa untuk memungut bayaran jualan iklan melalui cek atau pindahan bank sahaja. Tunai tidak benarkan.

No. PPK :  BBKPPK/23/LTB/012
Tarikh Daftar : 03 JAN 2023
Sah Sehingga : 30 DEC 2023
Status : AKTIF

SEKIRANYA ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN ATAU ADUAN , SILA HUBUNGI NO PEJABAT KAMI +60329359365 ATAU EMAIL KAMI DI hq@perbekas.org.